email: darw32@poczta.onet.pl


Linux - 10.Kopie Zapasowe

Kopie Wielopoziomowe

Prosta metoda tworzenia kopii zapasowych jest dobra dla osobistych komputerów i małych serwerów. Przy dużej ilości danych należy zastosować inne metody.

Prosta metoda ma dwa poziomy: pełny i różnicowa kopia. Można to uogólnić do kilku poziomów. Pełna kopia to poziom 0, kopie różnicowe to: 1, 2, 3, ... Na poszczególnym poziomie zachowujesz dane, które są zmienione względem niższego, lub równorzędnego poziomu.

W ten sposób uzyskujemy dłuższą żywotność danej kopii danych, umożliwiając w ten sposób dostęp do kilku wersji plików, lub danych, które zostały usunięte dawno temu.

Dla przykładu: posiadając 10 taśm, możemy 1 i 2 wykorzystywać na miesięczne kopie (robione w pierwszy piątek miesiąca), taśmy 3 - 6 będą zawierać tygodniowe kopie (inne piątki, pamiętaj, że w miesiącu może być 5 piątków, więc potrzebujemy 4 taśmy), taśmy 7 - 10 będą kopiami dziennymi (poniedziałek do czwartku). Za pomocą dodatkowych 4 taśm wydłużyliśmy sesję z 2 tygodni do dwóch miesięcy. Prawdą jest, iż nie możemy odzyskać wszystkich wersji wszystkich plików, jednak to co\ możemy odzyskać jest często wystarczające.

Rysunek 10_5.1 Przykładowy wielopoziomowy schemat tworzenia kopii zapasowych.

Rysunek obok pokazuje, który poziom powinien być użyty w danym dniu, oraz z których kopii można odzyskać dane pod koniec miesiąca.

Poziomy kopii mogą być również używane do utrzymywania czasu odzyskiwania danych do minimum. Jeżeli posiadasz wiele kopii różnicowych o coraz rosnącym jednostajnie poziomie, aby odzyskać wszystkie dane musisz je wszystkie odczytać. Możesz jednak tworzyć kopie o niekolejnych poziomach ograniczając liczbę taśm niezbędnych do odtworzenia systemu.

Aby uzyskać taki efekt, możesz używać niższego poziomu dla każdej następnej kopii różnicowej. Jednakże, w ten sposób wydłużasz również czas tworzenia kopii (każda kopia zawiera wszystko od poprzedniej pełnej kopii). Lepszy schemat jest sugerowany przez podręcznik programu dump. W skrócie wykonuj kolejno kopie o poziomach: 3, 2, 5, 4, 7, 6, 9, 8, 9, itd. W ten sposób tworzenie kopii i odzyskiwanie danych trwa krótko. Liczba niezbędnych taśm zależy od tego jak długie przerwy będziesz czynił między pełnymi kopiami, jednak i tak będzie niższa niż w przypadku prostego schematu.

Tabela 10_5.1 Efektywny schemat tworzenia wielopoziomowych kopii zapasowych

Taśma  Poziom Kopiowanie (dni)  Ilość taśm niezbędnych do odtworzenia
1    0    n/a        1
2    3    1         1, 2
3    2    2         1, 3
4    5    1         1, 2, 4
5    4    2         1, 2, 5
6    7    1         1, 2, 5, 6
7    6    2         1, 2, 5, 7
8    9    1         1, 2, 5, 7, 8
9    8    2         1, 2, 5, 7, 9
10   9    1         1, 2, 5, 7, 9, 10
11   9    1         1, 2, 5, 7, 9, 10, 11
...   9    1         1, 2, 5, 7, 9, 10, 11, ...

Wymyślny schemat może zredukować liczbę pracy, jednak może zwiększyć ilość czynników, na które trzeba zwracać uwagę. Musisz zadecydować czy warto.

dump ma wbudowaną obsługę poziomów, dla tara i cpio musisz to zaimplementować za pomocą odpowiednich skryptów.