email: darw32@poczta.onet.pl


Linux - 11.Utrzymywanie Aktualnego Czasu

Zegary Sprzętowe i Programowe

Komputer osobisty posiada podtrzymywany bateryjnie zegar sprzętowy. Bateria zapewnia ciągłość trwania takiego zegara; za pomocą BIOS-u lub systemu operacyjnego można go zmienić.

Jądro Linuxa utrzymuje swój własny, niezależny zegar. Podczas startu systemu jest on ustawiany według wskazań zegara sprzętowego, po czym oba zegary działają niezależnie. Linux utrzymuje swój własny zegar ponieważ ciągłe odpytywanie sprzętu jest wolne i skomplikowane.

Zegar jądra zawsze wskazuje uniwersalny czas. W ten sposób jądro nie musi wiedzieć co to strefa czasowa. Zwiększa to pewność działania zegara i upraszcza zmianę strefy czasowej. Każdy proces zajmuje się osobno konwersją czasu (używając standardowych narzędzi rozprowadzanych wraz z informacjami o strefach).

Sprzętowy zegar może być ustawiony według czasu lokalnego lub uniwersalnego. Lepiej jest ustawić go na czas uniwersalny, w ten sposób nie musisz przejmować się przejściami na czas letni, lub zimowy (UTC nie posiada podziału "Daylight Savings Time"). Niestety, niektóre systemy operacyjne (MS-DOS, Windows, OS/2) zakładają, że czas przechowywany przez BIOS jest czasem lokalnym. Linux obsługuje oba przypadki, przy czym jeżeli zegar BIOS-u wskazuje czas lokalny musisz samodzielnie przechodzić z czasu letniego na zimowy (i odwrotnie).