email: darw32@poczta.onet.pl


Linux - 2.Wprowadzenie

Ważne Części Jądra

Jądro Linuksa zawiera kilka podstawowych części: zarządzanie procesami, pamięcią, sterowniki urządzeń, obsługa systemu plików, zarządzanie siecią i wiele innych. Rysunek poniżej pokazuje je.

Najprawdopodobniej najważniejszymi częściami jądra (bez nich nie działa nic) są moduły zarządzania pamięcią i procesami. Zarządzanie pamięcią polega na przypisywaniu obszarów pamięci fizycznej i swapu procesom, częściom jądra, oraz cache'owi urządzeń blokowych. Zarządzanie procesami polega na ich tworzeniu i implementacji wielozadaniowości poprzez zmianę aktywnie wykonywanego.

Na najniższym poziomie jądro zawiera sterowniki obsługiwanych urządzeń. Ponieważ świat jest pełny różnorakiego sprzętu jest ich wiele. Istnieje wiele podobnych do siebie urządzeń różniących się w warstwie programowej. Te podobieństwo pozwala pogrupować sterowniki; w ten sposób członek danej klasy ma ustalony interfejs programowy, różni się natomiast wewnętrzną komunikacją między sprzętem a jądrem. Np. wszystkie sterowniki dysków posiadają funkcje do: inicjalizacji, odczytania, lub zapisania podanego sektora.

Niektóre usługi oferowane przez jądro mają podobne właściwości, dzięki temu mogą zostać podzielone w abstrakcyjne klasy. Dla przykładu, różne protokoły sieciowe zostały połączone w jednym interfejsie programistycznym, bibliotece gniazd BSD. Innym przykładem jest wirtualny system plików (VFS), który obsługuje operacje plikowe niezależnie od systemu plików. Jeżeli jakiś proces chce skorzystać z systemu plików wszelkie żądania kierowane są do VFS, który następnie przekierowuje je do odpowiedniego sterownika.