email: darw32@poczta.onet.pl


Linux - 3.Przegląd Struktury Katalogów

Katalog /etc

Katalog /etc zawiera mnóstwo plików. Niektóre z nich są opisane poniżej. Odnośnie innych - powinieneś sprawdzić jaki program używa danego pliku, po czym przeczytać dokumentację od danego programu, istnieją również strony dotyczące plików (sekcja 5). Wiele plików konfigurujących sieć znajduje się w /etc, są one opisane w Networking Administrators' Guide

/etc/rc, /etc/rc.d lub /etc/rc?.d

Skrypty, lub katalogi zawierające skrypty uruchamiane podczas startu systemu i zmiany poziomu pracy. Zobacz sekcję dotyczącą programu init.

/etc/passwd

Baza użytkowników zawierająca: nazwę, prawdziwą nazwę, katalog domowy, zakodowane hasło i inne informacje dla każdego z użytkowników systemu. Dokładniejszy opis znajduje się na stronie podręcznika dotyczącej passwd.

/etc/fdprm

Tabela parametrów pracy stacji dyskietek. Opisuje wzory poszczególnych formatów dyskietek. Używana przez setfdprm. Zobacz podręcznik dla setfdprm.

/etc/fstab

Lista systemów plików montowanych automatycznie za pomocą mount -a (wywoływanego w /etc/rc lub inny skrypt startowy). Pod Linuxem zawiera informacje o swapie używanym automatycznie po poleceniu swapon -a. Zobacz Montowanie i odmontowywanie w Rozdziale 4, oraz stronę podręcznika polecenia mount.

/etc/group

Plik podobny do /etc/passwd, zawiera opis grup. Zobacz stronę podręcznika dotyczącą group.

/etc/inittab

Plik konfigurujący pracę programu init.

/etc/issue

Wyświetlany przez getty przed pytaniem o login. Zazwyczaj zawiera krótką informację, lub powitanie. Zawartość zależy od upodobań administratora.

/etc/magic

Plik konfiguracyjny dla programu file. Zawiera opisy różnych formatów plików, na podstawie których file zgaduje typ pliku. Zobacz strony podręcznika dotyczące: magic i file.

/etc/motd

Wiadomość dnia, automatycznie wyświetlana po udany logowaniu. Zawartość zależy od upodobań administratora. Często używany aby przekazać wiadomość wszystkim użytkownikom.

/etc/mtab

Lista aktualnie zamontowanych systemów plików. Inicjowana przez skrypty startowe i uaktualniana automatycznie przez program mount. Używana gdy potrzeba listy aktualnie zamontowanych systemów plików.

/etc/shadow

Plik haseł na niektórych systemach. Często hasła są przeniesione z pliku /etc/passwd do /etc/shadow; drugi plik, odmiennie od pierwszego, jest odczytywalny tylko przez roota. Utrudnia to próbę brutalnego łamania haseł.

/etc/login.defs

Plik konfiguracyjny programu login.

/etc/printcap

Podobny do /etc/termcap, zawiera informacje na temat drukarek. Odmienna składnia.

/etc/profile, /etc/csh.login, /etc/csh.cshrc

pliki wykonywane w czasie ładowania odpowiednio: powłoki Bourne'a i C. Dzięki nim administrator może tworzyć domyślne, globalne ustawienia dla wszystkich użytkowników. Zobacz stronę podręcznika odpowiedniej powłoki.

/etc/securetty

Zawiera listę bezpiecznych terminali - terminali, przez które może się zalogować root. Najczęściej zawiera listę kilku wirtualnych terminali, utrudniając zdobycie praw roota przez sieć, lub terminal na porcie szeregowym. Najlepiej usunąć wszystkie wpisy - uniemożliwia to bezpośrednie zalogowanie się roota w trybie wielu użytkowników - należy zalogować się jako zwykły użytkownik, a później użyć polecenia su.

/etc/shells

Lista zaufanych powłok. Polecenie chsh umożliwia użytkownikom zmianę powłoki logowania wyłącznie na jedną z zawartych w pliku. Niektóre demony FTP uniemożliwiają zalogowanie się użytkownika, który nie posiada prawidłowej powłoki.

/etc/termcap

Baza możliwości terminala. Opisuje sekwencje escape'owe, którymi można kontrolować terminal. Programy nie wyświetlają znaków bezpośrednio (trzebaby było wbudować im całą bazę danych, lub używać odpowiedniego terminala), w zamian tego posługują się podanymi w tym pliku sekwencjami sterowania, dzięki temu mogą pracować na dowolnym terminalu a dodanie nowego jest proste. Zobacz strony podręcznika: termcap, curs_termcap, terminfo.