email: darw32@poczta.onet.pl


Linux - 3.Przegląd Struktury Katalogów

Katalog /usr

System plików /usr jest zazwyczaj duży - większość programów znajduje się w jego podkatalogach. Zazwyczaj wszystkie pliki w katalogu /usr przyszły wraz z daną dystrybucją, programy instalowane ręcznie, z innych pakietów powinny być umieszczane w /usr/local. Dzięki temu po aktualizacji, zmianie systemu nie musimy instalować (a przed tym np. ściągać z sieci) dodatkowych programów. Niektóre z podkatalogów /usr opisane są poniżej (pełny opis i lista znajdują się w FSSTND).

/usr/X11R6

X Window System, wszystkie pliki. Aby uprościć tworzenie i instalację systemu X, wszelkie pliki umieszczane są w osobnym katalogu. W /usr/X11R6 istnieje hierarchia podkatalogów podobna do zawartości /usr.

/usr/X386

To samo co /usr/X11R6, tylko dla wersji "X11 Release 5".

/usr/bin

Prawie wszystkie polecenia użytkownika. Niektóre polecenia znajdują się w /bin i /usr/local/bin.

/usr/sbin

Programy administratora, które nie muszą znajdować się na głównym systemie plików, np. większość serwerów.

/usr/man, /usr/info, /usr/doc

Odpowiednio: strony podręcznika, dokumenty GNU Info i dokumentacja w innych formatach.

/usr/include

Pliki nagłowkowe dla języka C. Aktualnie powinny być w /usr/lib, jednak tradycja jest silniejsza.

/usr/lib

Niezmieniające się dane, zależne od architektury, niekiedy pliki konfiguracyjne programów. Nazwa lib pochodzi od "library" (biblioteka); oryginalnie biblioteki programistyczne były przechowywane w /usr/lib.

/usr/local

Miejsce składowania oprogramowania (i konfiguracji) zainstalowanego niezależnie od dystrybucji.