email: darw32@poczta.onet.pl


Linux - 3.Przegląd Struktury Katalogów

Katalog /var

/var zawiera zmieniające się dane. Zawartość jest specyficzna dla danego systemu, nie powinna być dzielona między różnymi komputerami.

/var/catman

Sformatowane strony. Źródło strony podręcznika jest zazwyczaj przechowywane w /usr/man/man*; niektóre strony rozprowadzane są w wersji preformatowanej, są one przechowywane w /usr/man/cat*. Inne strony podręcznika muszą zostać sformatowane przed wyświetleniem; przetworzone wersje, w celu przyśpieszenia późniejszych odwołań, zapisywane są na dysku. (/var/catman jest często czyszczony wraz z katalogami zawierającymi pliki tymczasowe.)

/var/lib

Zmieniające się podczas pracy systemu pliki.

/var/local

Zmieniające się dane programów zainstalowanych w /usr/local. Zauważ, że nawet lokalnie zainstalowane programy powinny się odwoływać do /var.

/var/lock

Blokady. Wiele programów przestrzega zasadę tworzenia pliku w /var/lock aby wskazać swoje działanie. Inne programy sprawdzają plik i odpowiednio działają (np. wstrzymują się z odwoływaniem do danego urządzenia).

/var/log

Logi różnych programów, baza programu login (/var/log/wtmp, który zawiera informacje o wylogowywaniu się użytkowników) oraz log demona syslog (/var/log/messages, w nim zapisywane są wszystkie informacje jądra i innych programów). Zapomniane pliki w /var/log mogą często znacząco przybrać na rozmiarze - powinieneś w regularnych odstępach czasu usuwać stare wersje.

/var/run

Pliki, które zawierają informacje o systemie, które są aktualne podczas jego działania. Dla przykładu: /var/run/utmp zawiera listę użytkowników aktualnie zalogowanych.

/var/spool

Katalog zawierający kolejki: poczty, drukowania i inne. Każda kolejka posiada własny podkatalog wewnątrz /var/spool, np. często poczta przechowywana jest w katalogu /var/spool/mail (nie jest to zalecane).

/var/tmp

Tymczasowe pliki które są duże, lub mają istnieć przez dłuższy czas niż byłoby to możliwe w katalogu /tmp (aczkolwiek administrator może usuwać znacząco stare pliki).