email: darw32@poczta.onet.pl


Linux - 3.Przegląd Struktury Katalogów

Katalog /proc

System plików /proc jest całkowicie wirtualny - nie istnieje na dysku. Jest tworzony i utrzymywany przez jądro w pamięci. Używany jest w celu dostarczenia informacji o systemie (oryginalnie o działających procesach, stąd nazwa). Ważniejsze pozycje omówione są poniżej. System plików /proc posiada własną stronę podręcznika.

/proc/1

Katalog zawierający informacje o procesie numer 1 (init ma zawsze ten numer). Każdy proces posiada własny podkatalog o nazwie przedstawiającej identyfikator procesu.

/proc/cpuinfo

Informacje o procesorze: model, wydajność, itp.

/proc/devices

Lista sterowników urządzeń, które są aktualnie skonfigurowane i działające.

/proc/dma

Aktualnie używane kanały DMA.

/proc/filesystems

Systemy plików aktualnie skonfigurowane.

/proc/interrupts

Lista przerwań aktualnie wykorzystywanych, oraz ilość przerwań, które zostały kiedykolwiek obsłużone.

/proc/ioports

Używane porty We/Wy.

/proc/kcore

Obraz fizycznej pamięci systemu. Posiada rozmiar równy rozmiarowi zainstalowanej pamięci, jednak na dysku nie zajmuje ani bajta. (Uwaga: wpisy w katalogu /proc nie zajmują miejsca, chyba że je skopiujesz w inne miejsce).

/proc/kmsg

Wiadomości wysyłane przez jądro. Są one również przesyłane do sysloga.

/proc/ksyms

Tablica symboli jądra.

/proc/loadavg

"średnie obciążenie" systemu; trzy nic nie znaczące liczby wskazujące ilość aktualnie wykonywanej pracy.

/proc/meminfo

Informacje o wykorzystaniu pamięci fizycznej i swapu.

/proc/modules

Aktualnie załadowane moduły.

/proc/net

Informacje o protokołach sieciowych.

/proc/self

Łącze symboliczne do katalogu procesu, który czyta /proc. Dla dwóch procesów czytających /proc wskazania odnośników są inne.

/proc/stat

Statystyki systemu, np. ilość błędów stron od czasu startu, itd.

/proc/uptime

Okres pracy systemu.

/proc/version

Wersja jądra.

Zauważ, że większość z tych plików jest w postaci textowej, mogą one być czasami w postaci niezbyt czytelnej. Istnieje wiele poleceń, które odczytują takie pliki i specjalnie je przetwarzają. Np. program free rozumie plik /proc/meminfo i konwertuje wartości podane w bajtach na kB oraz dodaje inne informacje.