email: darw32@poczta.onet.pl


Linux - 6.Start i Stop

Restartowanie

Restartowanie oznacza uruchamianie systemu od nowa. Uzyskiwane jest poprzez poprawne zamknięcie systemu i zresetowanie komputera. Można je uzyskać za pomocą opcji -r shutdown

W większości systemów wywołanie shutdown -r now następuje po naciśnięciu ctrl-alt-del. Akcja wywoływana ctrl-alt-del jest konfigurowalna (zobacz inittab). W systemach publicznie dostępnych takie działanie powinno być zablokowane.