email: darw32@poczta.onet.pl


Linux - 7.init

Poziomy Pracy

Poziom pracy to stan programu init, oraz całego systemu definiujący działające usługi. Poziomy pracy identyfikowane są poprzez liczby, zobacz tabelę poniżej. Nie istnieją definicje poziomów pracy konfigurowalnych przez użytkownika (2-5). Niektórzy administratorzy systemów używają ich do definiowania działających podsystemów, np.: działająca sieć, X, itd. Inni w razie potrzeby uruchamiają je ręcznie. Musisz sam zdecydować, choć łatwiej będzie podporządkować się podejściu twojej dystrybucji.

0    Zatrzymanie systemu.
1    Tryb jednego użytkownika (dla specjalnej administracji).
2-5   Normalne działanie (zdefiniowane przez użytkownika).
6    Restart systemu.

Poziomy pracy zdefiniowane są w /etc/inittab poprzez następujące linie:

l2:2:wait:/etc/init.d/rc 2

Pierwsze pole jest identyfikatorem, drugie oznacza 2 poziom pracy. Następne pole oznacza, że init powinien uruchomić program raz i czekać na jego zakończenie. /etc/init.d/rc jest skryptem odpowiedzialnym za uruchomienie i zatrzymanie usług, które umożliwiają przejście na poziom 2.

Polecenie z czwartego pola robi całą czarną robotę związaną ze zmianą poziomu pracy. Uruchamia usługi zdefiniowane dla poziomu 2 i zatrzymuje programy, które nie powinny na tym poziomie działać. Działanie tego skryptu zależne jest od dystrybucji i administratora.

Podczas startu, init szuka linijki definiującej domyślny tryb pracy:

id:2:initdefault:

W czasie startu systemu (np. za pomocą LILO) można przekazać jądru argument ustanawiający inny początkowy poziom pracy, np.: single, lub emergency umożliwiają start systemy w trybie jednego użytkownika.

W czasie pracy systemu poziom działania można zmienić za pomocą programu telinit.