email: darw32@poczta.onet.pl


Linux - 8.Logowanie się

Logowanie się Poprzez Sieć

Komputery w tej samej sieci najczęściej połączone są pojedynczym fizycznym kablem. Programy komunikując się poprzez sieć tworzą wirtualne połączenie, coś na kształt kabla. Programy biorące udział w komunikacji mają wyłączność na swoje łącze. Ponieważ połączenie jest wirtualne systemy operacyjne dwóch komputerów mogą między sobą utworzyć ich wiele. W ten sposób za pomocą jednego kabla fizycznego kilka programów może komunikować się jednocześnie. Do jednego kabla można również podłączyć kilka komputerów, każdy z nich może tworzyć połączenia, przy czym pojedynczy komputer otrzymuje dane tylko dla siebie (chyba, że się pobawisz i to zmienisz ;-).

Zazwyczaj w systemie działa demon inetd (możnaby go porównać do getty), który czeka na przychodzące połączenia (logowania). Jeżeli takie nastąpi uruchamia program odpowiedzialny za dalszą część rozmowy. Oryginalny program dalej nasłuchuje.

Powstało wiele protokołów odpowiedzialnych za sieciowe logowanie. Najważniejszymi są: telnet, rlogin i ssh (zalecany). Istnieje również wiele innych protokołów, które służą do różnych rzeczy, np.: FTP, HTTP, Gopher, SMTP, POP3, ..., możnaby tak długo wymieniać. Dlatego, w celu zmniejszenia obciążenia systemu, powstał inetd - program, który oczekuje próby połączenia się i w razie potrzeby uruchamia odpowiedni program. W Linux Network Administrators' Guide znajdziesz więcej informacji.