email: darw32@poczta.onet.pl


Linux - 9.Zarządzanie Kontami Użytkowników

Zmiana Ustawień Użytkownika

Istnieje kilka poleceń zmieniających właściwości konta (wpisy w pliku /etc/passwd):

chfn

Zmienia pole imienia.

chsh

Zmienia powłokę logowania.

passwd

Zmienia hasło.

Super-użytkownik może za pomocą tych poleceń zmieniać właściwości dowolnego konta. 'Śmiertelnik' może zmienić dane tylko swojego konta. Czasami dobrze jest wyłączyć te polecenia (za pomocą chmod) zwykłym użytkownikom, dla przykładu: gdy masz dużo nowicjuszy.

Inne zadania realizowane muszą być ręcznie. Dla przykładu: zmiana nazwy użytkownika. Aby dodać/usunąć grupę musisz zmienić /etc/group (za pomocą vigr). Takie sytuacje są rzadkie, jednak się zdarzają.