email: darw32@poczta.onet.pl


Linux - 1.Wstęp

Na początku dokument był bez kształtu i treści; bity reprezentowały pustkę. Palce Autora przeniosły się nad klawiaturę. I Autor powiedział: niech powstaną słowa, i tak się stało."

Ten podręcznik: Linux System Administrators' Guide opisuje aspekty administracji systemu Linux. Kierowany jest do ludzi, którzy wiedzą niewiele o administracji (na poziomie "co to?"), ale jednak znają podstawy normalnego korzystania z systemu. Podręcznik nie powie Ci jak zainstalować którąkolwiek z dystrybucji Linuxa; jest to opisane w innych dokumentach. Poniżej znajduje się więcej informacji na temat dokumentacji.

Administracja systemem to wszelkie czynności mające na celu utrzymanie systemu w używalnym stanie. Zawiera takie rzeczy jak tworzenie kopii zapasowych (używanie ich jeżeli trzeba), instalowanie nowych programów, tworzenie kont (usuwanie niepotrzebnych), sprawdzanie systemu plików, itp., itd. Gdyby komputer był domem administracja mogłaby być nazwana konserwacją i zawierałaby sprzątanie, wymianę szyb i inne podobne rzeczy. Administracja nie jest zwana konserwacją ponieważ byłoby to zbyt duże uproszczenie (Istnieją ludzie, którzy ją tak nazywają, dzieje się tak dlatego, iż nigdy nie przeczytali tegoż podręcznika. Biedactwa).

Podręcznik zbudowany jest modułowo - rozdziały są niezależnymi całościami, nie musisz znać innych aby zrozumieć rozdział, który czytasz. W ten sposób możesz zaglądać do podręcznika w poszukiwaniu odpowiedzi na dane pytania. Możesz się do niego odwoływać w razie potrzeby. Podręcznik został stworzony jako wprowadzenie do tematu, zbieg okoliczności sprawił, że stał się referencyjny.

Podręcznik ten nie jest wyrocznią - istnieje wiele innych dokumentów, do których należałoby zajrzeć. Bardzo ważnym źródłem informacji są podręczniki (manuale), do których należy zaglądać po informacje na temat nieznanego polecenia.

Podręcznik ukierunkowany jest na Linuxa, jednak ogólne zasady dotyczą wszystkich systemów Unix. Niestety między różnymi wersjami Unixa istnieją znaczące różnice, które uniemożliwiają głębsze omawianie. Nawet omawianie wszystkich możliwości Linuxa jest bardzo trudne, z powodu schematu tworzenia aplikacji.

Nie istnieje żadna oficjalna dystrybucja Linuxa, więc różni ludzie mają różne ustawienia, niektórzy potworzyli własne. Książka nie jest nastawiona na żadną z dystrybucji, chociaż osobiście używam Debian GNU/Linux. Starałem się ukazywać różnice między dystrybucjami oraz omawiać alternatywy.

Starałem się opisywać naturę rzeczy, a nie prosty algorytm w stylu "raz dwa trzy". Oznacza to, że wiele informacji okaże się dla Ciebie zbędnymi, części takie oznaczone są jako "do przeskoczenia". Przeczytanie wszystkiego nauczy Cię wiele, uczyni administrację przyjemniejszą.

Tak jak każdy inny projekt twórczy związany z Linuxem praca ta powstała bez przymusu: zrobiłem to ponieważ uważałem, że sprawi mi to radość, uważałem, iż należy to zrobić. Jednakże, tak jak każda praca ochotnicza podręcznik jest ograniczony limitem wiedzy i możliwości. Oznacza to, iż książka może nie sprostać konkurencji z dziełem pisanym przez wiele lat, przez dobrze opłaconego twórcę. Osobiście uważam, że jest całkiem niezła, jednak ostrzegłem Cię.

Nie opisywałem rzeczy, o których mowa w innych darmowych podręcznikach. Dotyczy to zwłaszcza dokumentacji programów, np. brak szczegółowego opisu programu mkfs - opisuję tylko sferę użyteczności i opcje na miarę potrzeb podręcznika. Aby dowiedzieć się więcej należy zajrzeć do podręczników, których zestaw rozprowadzany jest z każdą dystrybucją.