email: darw32@poczta.onet.pl

Sudoku - Techniki Rozwiązywania

Ukryte Podzbiory (Hidden Subsets)

Przy odrobinie szczęścia jesteś w stanie znaleźć Odkryte Podzbiory (Pary/Trójki/Czwórki) - jeśli nie, ćwicz szukanie Odkrytych Podzbiorów zanim będziesz próbował zrozumieć ukryty odpowiednik!
Ukryte Podzbiory (Pary/Trójki/Czwórki) są sporo trudniejsze do dostrzeżenia - przecież one się ukrywają!

Wyznaczenie Ukrytych Par/Trójek/Czwórek polega na wyznaczeniu takich dwóch/trzech/czterech kandydujących wartości, które zajmują w danym sektorze dokładnie dwie/trzy/cztery pozycje, czyli w przeciwieństwie do Odkrytych Podzbiorów poszukiwanie Ukrytych Podzbiorów realizujemy poprzez wyznaczenie zbioru kandydatów i sprawdzenie na ilu pozycjach w danym sektorze one leżą.

Ukryta Para

Spójrz na trzeci rząd zagadki sudoku obok na diagramie.
Opiszemy zawartość komórek obszaru pod względem zbioru kandydatów nie uwzględniając komórek już wypełnionych. 3-ci rząd wyglądałby w ten sposób:
{46} {24} {134} {26} {123}

Zauważmy, że faktycznie wartości "1" i "3" występują dokładnie na dwóch pozycjach (żadne inne pozycje nie zawierają ani wartości "1" ani "3"). Zobaczyłbyś je jako dwie pary, ale para na pozycji [3,6] została ukryta przez wartość "4", a para na pozycji [3,9] została ukryta przez wartość "2". Gdyby nie te wartości, które się "wkradły", zobaczylibyśmy te pary bez problemu.

Chociaż nie wiesz, w której komórce będzie "1" a w której "3", żadna inna wartość nie może wystąpić w tych komórkach, a więc wartość "4" możesz usunąć jako kandydata z komórki [3,6] a wartość "2" z komórki [3,9].
Oczywiście można dojść do takiego samego wyniku poprzez wyznaczenie Odkrytej Trójki: {46} {24} {26}
co pociąga za sobą tą samą czynność (usunięcię wartości "4" z komórki [3,6] i wartości "2" z komórki [3,9]).

Ukryta Trójka

Spójrz na wyróżniony 1-szy rząd na diagramie obok:
Opisując zawartość komórek obszaru pod względem zbioru kandydatów nie uwzględniając komórek już wypełnionych otrzymamy:
{4789} {489} {47} {245678} {478} {2469} {245789}

Zauważmy (co nie jest łatwe), że wartości "2", "5" i "6" występują dokładnie na trzech pozycjach (żadne inne pozycje nie zawierają tych wartości w wyróżnionym obszarze). Zobaczyłbyś je jako odkrytą trójkę, ale każda z tych pozycji zawiera elementy, które ukrywają tą trójkę wartości.

Chociaż nie wiesz, w której komórce będzie "2", "5" czy też "6" to wiemy, że żadna inna wartość nie może wystąpić w tych komórkach, tak więc z komórek [1,4], [1,7] i [1,9] usuwamy wszystkie wartości oprócz "2", "5" i "6".
Do tego samego wyniku można dojśc wyznaczając odkrytą czwórkę: {4789} {489} {47} {478}
co pociąga za sobą tą samą czynność (usunięcię wartości "4", "7", "8" i "9" z komórek [1,4], [1,7] i [1,9]).

Znajdź Ukryte Trójki?

Nieuchwytne Ukryte Czwórki?

Na szczęście bardzo mało układanek wymaga znajdowania Ukrytych Czwórek, ponieważ jest to szczególnie trudne do dostrzeżenia i praktycznie niemożliwe do wyćwiczenia! Niemniej jednak spróbuj!