email: darw32@poczta.onet.pl

Sudoku - Techniki Rozwiązywania

Zablokowany Kandydat (Locked Candidate)

Technika zwana jest także Międzysekcyjnym Usuwaniem (ang. InterSection Removal) i jest to pierwsza z technik, która nie pomaga przy wstawianiu kandydata w daną komórkę, ale pozwala określić pozycje, na których dana wartość nie może wystąpić. Jeżeli używasz podzbiorów kandydatów w komórkach nie wypełnionych to metoda ta pomaga przy wykreślaniu pewnej wartości z określonych komórek.

Technika ta występuje wtedy, gdy wszystkie pozycje w danej pierwszej Sekcji (Linia/Blok 3x3), które kandydują dla danej wartości, leżą jednocześnie w drugiej sekcji (blok 3x3/Linia). Wówczas daną wartość jako kandydata można usunąć ze wszystkich pól, które należą do 2-giej sekcji, ale nie leżą w sekcji 1-szej. Linią jest wiersz bądz kolumna. Opis tej metody może wydać się skomplikowany, ale po objaśnieniu na poniższych przykładach powinien stać się jasny.

Wariant Pierwszy

spójrz na 4-ty wyszczególniony wiersz diagramu sudoku.

Wszystkie pozycje na których może wystąpić wartość "1" w tym wierszu zostały wyróżnione na żółto.

Jednocześnie te wyróżnione pozycje leżą w bloku 3x3 o początku w punkcie [4,7] i końcu w pukcie [6,9].

W bloku 3x3 o początku [4,7] i końcu w punkcie [6,9] są jeszcze dwie pozycje, w których może wystąpić wartość "1", są to: [5,7] i [5,9]. Gdybyśmy założyli, że dowolna z tych pozycji przyjmuje wartość "1", wówczas pozycje [4,7] i [4,9] (wyróżnione) nie mogłyby przyjąć wartości "1" co spowodowałoby, że w 4-tym wierszu nie wystąpiłaby wartość "1" (sprzeczność)! Tak więc możemy usunąć wartość "1" z wszystkich pozycji z tego bloku, które nie należa do 4-tego wiersza (wartości na czarnym tle).

Wariant Drugi

spójrz na diagram sudoku i na wyszczególniony blok 3x3 o początku w punkcie [4,7] i końcu w punkcie [6,9].

Wszystkie pozycje na których może wystąpić wartość "2" w tym bloku zostały wyróżnione na żółto.

Jednocześnie wszystkie te wyróżnione pozycje leżą w 7-mej kolumnie.

W 7 mej kolumnie jest jeszcze jedna pozycja [7,7], w której może wystąpić "2". Gdybyśmy założyli, że pozycja ta przyjmuje wartość "2", to wartość "2" nie mogłaby wystąpić na pozycjach wyróżnionych na zółto, tym samym wartość "2" nie mogłąby wystąpić w bloku 3x3 o początku w punkcie [4,7] i końcu w punkcie [6,9] (sprzeczność)! Zatem wartość "2" nie może wystąpić w punkcie [7,7]!