email: darw32@poczta.onet.pl

Sudoku - Techniki Rozwiązywania

Przegląd Technik

Sudoku wymaga logiki - żadna arytmetyka czy zgadywanie nie jest potrzebne! Podstawowym pomysłem uzupełnienia sudoku jest znalezienie takich komórek (małych kwadracików), gdy jesteś pewnien, że tylko jedna wartość może być w nie wstawiona.

Podstawy

Podstawowe zasady sudoku to to, że wpisujesz w każdą małą krateczkę tylko cyfry od 1 do 9. Ograniczeniem jest, że każdą cyfrę od 1 do 9 możesz użyć tylko raz w każdym wierszy, kolumnie i kwadracie 3x3 komórek.

Spójrz na to niekompletne rozwiązanie...

Trzy zielone kwadraciki są w miejscach, gdzie brakuje wartości - ale łatwo jest dostrzec, jaką cyfrę wstawić w każde z tych miejsc. Jeśli reszta linii lub kwadratu 3x3 jest wypełniona, to przez proces eliminacji wartości od 1 do 9, które występują na tej linii lub kwadracie 3x3, musi pozostać dokładnie jedna cyfra i ją należy wpisać w puste pole.

W naszym przykładzie, jedyną brakującą wartością w poziomym wierszu jest 3.
Brakującą wartością z pionowej kolumny jest 9.
Brakująca wartość z kwadratu 3x3 to 4!

Podstawowe techniki

Większość zadań sudoku widzianych w gazetach może być rozwiązana tylko za pomocą tych dwóch łatwych technik.

Znaczniki

Wielu graczy sudoku (używających ołówka i papieru) znajduje własny system, który pomaga im wypełniać pola w sudoku. Bardzo niewielka liczba graczy uzupełnia zagadki sudoku tylko przez końcowe wpisywanie cyfr!

Najzwyklejszym sposobem jest wpisywanie małych cyftr w nierozwiązaną jeszcze komórkę - zazwyczaj zwiemy je znacznikami - oznaczają one cyfry, które są możliwe do wstawienia w daną komórkę. Przykładowo, możesz zawęzić możliwe wartości dla danej komórki do cyfr "5" i "8", więc wpisujesz w daną komórkę znaczniki "5" i "8" (ala nadal nie wiesz czy w danej komórce będzie na pewno "5" czy też "8").

Jeśli napiszesz małe 5 i 8 w danej komórce to później, jeśli wykreślisz wartość 5 to wiesz, że w tej komórce może być tylko wartość 8, więc możesz wymazać obydwie wartości i napisać duże 8.

Ten przykład obok został wygenerowany przez komputer i pokazuje wszystkie możliwe znaczniki jakie mogą być dodane do diagramu. Nie musisz używać wszystkich znaczników - dobrzy gracze nie potrzebują ich przy łatwych zagadkach Sudoku, ale muszą używać ich przy trudniejszych zadaniach.

Wiele technik podanych poniżej, właściwie nie umożliwia bezpośredniego umieszczenia właściwej wartości w jakiejś komórce, ale pomoże ci wykreślić jedną lub wiele znaczników.

Wpisywanie wszystkich znaczników dla każdej komórki jest zadaniem prawie labolatoryjnym, ale program komputerowy może to zrobić automatycznie, może też szybko zaktualizować znaczniki kiedykolwiek tylko podasz nową rozwiązaną wartość do diagramu. Jeśli używasz znaczników, łatwo zauważysz Pojedyńczych Kandydatów! (zobacz samotną wartość 3 w prawym górnym kwadracie 3x3)

Trudniejsze Techniki

Idąc trochę dalej, używa się kilka dodatkowych technik, które pomogą ci, albo znaleźć właściwą wartość dla jakiejś komórki, albo usunąć kilka znaczników. Jest oczywiście znacznie trudniej używać tych metod bez znaczników!

Techniki Mistrzowskie

Jeszcze Trudniej

Tak więc uzbrojony w te wszystkie potencjalne techniki, jesteś w stanie rozwiązać wszystkie możliwe zagadki sudoku? Właściwie tak i nie. Znaczna większość zadań sudoku nie wymaga używania trudniejszych technik niż te podane powyżej, ale są takie zagadki sudoku, których nie da się rozwiązać tylko przy użyciu prostej logiki, wymagają one różnych form zgadywania. Niektórzy dowodzą, że zgadywanie jest pewną formą logiki, niemniej jednak używanie zgadywania wymaga solidnego wymazywania gumką.

Nishio jest formą zgadywania, przy której przypuszczamy, że w jakiejś komórce występuje jakaś wartość i dochodzimy do zaprzeczenia, oznacza to, że przypuszczaną wartość z danej komórki możemy wykluczyć. Kontunuując, jest możliwe rozwiązanie całego zadanie sudoku jedynie poprzez samo zgadywanie, ale trwałoby to bardzo długo!